holowniaNie programy duszpasterskie, a chrześcijanie wierzący w Jezusa