Zamiast postu o chlebie i wodzie

św. Jan od Krzyża