z książki ks. Marka Dziewieckiego „Kapłan świadek Miłości”