Wyznać Boga ustami

Wspólnymi Siłami – czyli razem tworzymy coś dobrego