Wielki i piękny dar Boga.

Miłość przewyższa miłość.