Wiara...

Wiara to spotkanie z JEZUSEM CHRYSTUSEM,
powierzanie Mu swoich codziennych spraw/problemów,
rozmowa z Nim.
Ale najpierw musisz Mu zaufać!