Wewnętrzna modlitwa

"Wznosić serce do Boga. Nie trzeba stale wypowiadać słów. Dobrze jest milczeć"
O. Józef Kentenich