W milczeniu na modlitwie, milczeniu pełnym zasłuchania leży cały sekret skuteczności dzieł miłosierdzia i głoszenia Ewangelii