Watykan, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Spotkanie z rzecznikiem prasowym JoaquÍnem Navarro-Vallsem, luty 1999 roku. JoaquÍn wziął mnie na bok. – Posłuchaj, Andreas, papież nie chce, abyś opowiadał lub pisał o tym, co tu widziałeś. O tych wszystkich rzeczach, jakie niektórzy nazywają nadprzyrodzonymi i jakie miały miejsce w obecności Jana Pawła II. – Rozumiem – odpowiedziałem i zapewniłem: – Obiecuję, że nie pisnę ani słowa, dopóki On żyje ani kilka lat po Jego śmierci. Dotrzymywałem obietnicy. Aż do teraz…

Jeden cud dokonany po śmierci Jana Pawła II zdecydował o jego beatyfikacji. Ale były także inne, jeszcze za życia Papieża.
Andreas Englisch, jeden z najwybitniejszych niemieckich watykanistów w Rzymie, przez dwadzieścia lat towarzyszył Ojcu Świętemu. Zbierał informacje i przyglądał się nadzwyczajnym uzdrowieniom, jakie wydarzały się za przyczyną Jana Pawła II. Papież nie chciał, by o tym mówić lub pisać, a wszystkim świadkom owych niezwykłych zdarzeń nakazał milczenie.
Andreas Englisch dotrzymał obietnicy złożonej papieskiemu rzecznikowi, że dopóki papież żyje, nie napisze o swoich odkryciach. Dopiero z chwilą beatyfikacji Jana Pawła II poczuł się zwolniony z przyrzeczenia. W tej książce po raz pierwszy przedstawia wyniki swoich wieloletnich poszukiwań.
Wzruszające rozmowy z uzdrowionymi i ich bliskimi pozwalają autorowi lepiej zrozumieć fenomen Papieża. Dzięki tym poruszającym świadectwom sceptycyzm niemieckiego dziennikarza przeradza się w fascynację Janem Pawłem II i jego niezwykłą relacją z Bogiem i bliźnimi.

Książka Englischa to niemal detektywistyczne śledztwo, będące zarazem osobistym pożegnaniem z Ojcem Świętym.