Cytat z piosenki Bęsia pt. „Fanatyk”, a słowa te za rapował Szejk Biforjuz