Słowa świętego Ojca pustyni, patrona dzisiejszego dnia.