Słowo z niedzieli.

Autor plakatu: Marcin Achtabowski