Skarb

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt 6, 21