Skąpisz Jemu jednej godziny tygodniowo

On może poskąpić tobie całej wieczności