Różaniec - Walka!

łapmy za różańce i walczmy o świętość !