RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

" Miejcie wytrwałą Miłość jedni ku drugim, bo Miłość zakrywa wiele grzechów. " ( 1P 4,8 )