Przygrać Życiu

"Nie trzeba być muzykalnym, by przygrać Życiu. Nie trzeba być muzykalnym, by przegrać Życie. Trzeba być muzykalnym w ogóle" s. Immakulata.