Obudź się, otwórz oczy, On trwa przy Tobie, zawsze…