Powinniśmy być jak ''wilki dwa''

Kochająca Boga <3