…bo Pan słyszy, gdy do Niego wołasz! (por. Ps 4,4)
Wspólnymi Siłami
 – czyli razem tworzymy coś dobrego | by Luke Philippe Rotule