Pokój jest obowiązkiem

Wspólnymi Siłami – czyli razem tworzymy coś dobrego