Albowiem moc w słabości się doskonali.

 

2 Kor 12, 10