Najważniejsza relacja

Dziękuję Panie, że zawsze mogę do Ciebie przyjść