Myśl na II Niedziele adwentu

Co dla ciebie znaczą słowa ewangelii? Czy to tylko tradycja? Czy i Ciebie dotyczą?

……………..
http://www.e-pustynia.pl