modlitwa

Gdy się modlimy, Bóg patrzy na nasze serca,