przez uczestnictwo w niej
możemy ujrzeć prawdziwe oblicze Boga.
Moc liturgii