Mimo wszystko…

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni

Kochaj ich, mimo wszystko

 Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm

Czyń dobro, mimo wszystko

 Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych

przyjaciół i prawdziwych wrogów

Odnoś sukcesy, mimo wszystko

 Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,

Bądź dobry, mimo wszystko

 Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

 To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy

Buduj, mimo wszystko

 Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz

Pomagaj, mimo wszystko

 Dając światu najlepsze, co posiadasz,

otrzymujesz ciosy,

             Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,

                                                         Mimo wszystko

                                                                                               Matka Teresa z Kalkuty