Prawda o Bogu Miłosiernym przywraca ludziom pokój i daje nową nadzieję. To właśnie w Bożym miłosierdziu cała ludzkość może znaleźć ocalenie.

W książce „Miłosierdzie ostatnim słowem Boga” pragnąłem ukazać działanie Boga pełnego dobroci i zmiłowania w życiu człowieka doświadczającego różnych przeciwności i prób.

To w sytuacjach granicznych przychodzi do człowieka Jezus i mówi: „Nie lękaj się, Ja jestem z tobą”. Jeżeli sami doświadczymy pocieszenia od Zbawiciela, będziemy umieli pocieszać innych.

Miejmy wszyscy „wyobraźnię miłosierdzia”…