Miłość przewyższa miłość

Bajka (z Michel Quoist "Rozmowy o miłości"