Mierz wysoko!

Jesteśmy powołani do świętości! „bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie” [Ps 1, 6]

Ten utwór jest dostępny na licencji CC BY-NC-SA. W oparciu o utwór cross stair.