Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej...

Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej…
-Ks. Twardowski