komunia!!!

W Komunii jest Chrystus…
PRAWDZIWY!!!

(Maksymilian [4 lata]