Książka tętni rytmem życia Trójcy.

Ma się wrażenie, że jest ona literacką postacią malarskiej wizji Rublova: życie duchowe to spotkanie i wspólnota z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, dynamiczna i jednocześnie pełna pokoju, w której znajduje się miejsce i „na wielki wybuch” i na „wielką ciszę”.

Autor dotyka najgłębszych pokładów prawdy o Bogu i człowieku, a na stronicach jego książki odżywają i nabierają aktualności największe przygody ducha, jakie tworzyły historię chrześcijaństwa.

Ks. Andrzej Muszala – wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki. Autor książki „Modlitwa w ciszy”. Prowadzi rekolekcje na pustelni św. Teresy z Lisieux w Beskidach.