Każdy kocha róże

Słowa Sługi Bożego Arcybiskupa Fultona J. Sheena ze strony: http://abp-fulton-j-sheen.blogspot.com/