„Życie za Życie”

Jesteśmy powołani do obrony życia człowieka!