Benedykt XVI domyka swój cykl książek o postaci i przesłaniu Jezusa. Tym razem Papież opowiada o najbardziej tajemniczym i najmniej znanym okresie Jego życia: narodzeniu i dzieciństwie. 

Pokazuje Jezusa, który przychodzi na świat w konkretnym miejscu, czasie i rodzinie. Stara się też odpowiedzieć na pytanie: co narodzenie Jezusa oznacza dla mnie?  Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo jest zapisem rozmyślań Benedykta XVI.

To przejmująca medytacja kapłana i efekt osobistego odkrywania tajemnicy Wcielenia.