Stoisz na rozdrożu?

Fiat! Wypowiadajcie to słowo, o serca będące na rozdrożu, które nie jesteście pewne jakiego dokonać wyboru i do kogo się zwrócić, a ono stanie się światłem na waszej drodze.

św. Orione