Hojność wobec Najwyższego

"Im hojniejszy będziesz względem Boga,
tym bardziej będziesz Go doświadczać."
Ignacy Loyol