Cytat z utworu „Świadectwo” z płyty o tym samym tytule.