FPSWspólnymi Siłami – czyli razem tworzymy coś dobrego | Plakat konkursowy