Otwórz się na Boga, otwórz się na ludzi, w których mieszka sam Pan!

Izka K.