Drugi człowiek

Dzięki Bogu poznałem ukochaną osobę.