Baranek bez skazy

Baranek jest symbolem Jezusa, który zbawił nas przez swoją zbawczą śmierć, ZMARTWYCHWSTAJĄC !