Święty Piotr doskonale znał Księge Izajasza i Pieśni o Słudze Pańskim