A nasza miłość żyje czynem...?

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! 1 Jana 3:18