z książki ks. Marka Dziewieckiego“Kapłan świadek Miłości”

http://www.seminarium.diecezja.bydgoszcz.pl/