Po pustyni naszej duszy, Bóg zawsze zaprowadzi nas do oazy.